Vi styrker organisationen hos CARS!

Vi har henover de seneste måneder budt flere nye medarbejdere velkommen,
for at styrke organisationen og samarbejdet med vores kunder.

I vores storkøkken afdeling er Thomas Korsgaard blevet ansat i foråret
til at varetage PTA-opgaver indenfor tekniske løsninger/tegninger.
Thomas har en solid baggrund som maskiningeniør.

Ligeledes er Mogens Hansen blevet ansat som Projektansvarlig
i storkøkken afdelingen. Mogens besidder et stort knowhow indenfor
branchen og har flere års erfaring. Med ansættelsen af Mogens og
Thomas styrker CARS også strukturen i interne arbejdsgange, og er med
til at skabe mere flow i produktionen.

Mikkel Glasdam er nyansat i vores kantine/inventarafdeling som
Teknisk Projektmedarbejer og styrker afdelingen med sin
bygningskonstruktør baggrund. Med Mikkel i kantine/inventarafdeling styrker
vi ligeledes denne afdeling i at kunne betjene vores kunder på et højt og fagligt plan.

Morten Blomstrøm er nytiltrådt Fabrikschef. Med tiltrædelsen ønsker CARS
at fokusere på yderligere vækst gennem struktur og målrettethed, sammenholdt
med et højt serviceniveau overfor CARS kunder.
Leveringssikkerhed og kvalitet gennem flowproduktion vil være i højsæde.